Kategoria: Człowiek i praca

Hurtownia biżuteria sztuczna

W sieciowych sklepach z modną odzieżą możemy co sezon znaleźć wiele ciekawej i modnej biżuterii. W dzisiejszych czasach światowej klasy projektanci zajmują się nie tylko projektowaniem ubrań, ale również wielu modnych dodatków, między innymi torebek, butów, okularów przeciwsłonecznych, czy biżuterii.

Pomysł na hobby? Biżuteria ręcznie robiona.

Biżuteria ręcznie robiona stała się bardzo modna. To idealne hobby, zwłaszcza dla osób posiadających zdolności manualne i zmysł artystyczny, Technik jest tak wiele, że każdy znajdzie coś dla siebie – od szydełkowania, robienia na drutach, po sutage, czy makrame. Wykonywanie

POSTAWA I ZACHOWANIE

Zagadnięty na ulicy przechodzień, poproszony o określenie swojej postawy, np. wobec polityki mieszkaniowej w kraju, najprawdopodob­niej będzie opisywał swój stosunek do tego zagadnienia w zwrotach: „Uważam, że…”; „Myślę, że…”; „Gdybym ja był na ich miejscu, to zrobiłbym…”; „Ogarnia mnie wściekłość,

KIEROWNIK ZESPOŁU PRACOWNIKÓW

Jeżeli np. rodzice martwią się, że ich siedmiolatek wyraża niechęć i lęk przed szkołą,’ to ich obawy wynikają z przewidywanych trudności dziecka w szkole. Nauczyciel zauważający słabe postępy swego wychowanka w nauce, wyrażające się w źle odrobionych lub nie odrobionych

WIELE PRZYKŁADÓW

Przykładów podobnego — w kontekście przeszłego, obecnego lub przyszłego działania jednostki — posługiwania się terminem „postawa” można przytaczać wiele. Jest to więc termin powszechnie używany wów­czas, gdy szukamy przyczyn zachowań ludzkich czy szerzej — przyczyn różnic indywidualnych między ludźmi. Można

OSOBOWOŚĆ JAKO SYSTEM

Do terminów tych należą takie psychologiczne pojęcia, jak np. „oso­bowość , „nawyki „motywacja”, „percepcja”. Czy zatem pojęcie „po­stawa” wnosi coś istóttfegó,’ czego nie ujmują tamte konstrukty psycho­logiczne, czy też jest przykładem „mnożenia bytów” w nauce? Nie wni- kając w tym

OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA

Na przykład człowiek o osobór wości lękliwej, nieśmiały i wycofujący się będzie zachowywał się w po­dobny w zasadzie sposób zarówno w sytuacjach rodzinnych, towarzy­skich, jak i w różnych sytuacjach zawodowych. Człowiek, który mówi, że nienawidzi wszystkich ludzi, bez względu na

ZNAJĄC POSTAWY

Znając postawy człowieka np. wobec pracy, można przewidywać, jak będzie się zachowywał w różnych sytuacjach zawodo­wych, ale znajomość postaw wobec pracy nie pozwala przewidzieć jego zachowania w innych, pozazawodowych sytuacjach, np. w sytuacjach towarzyskich.Istotną cechą postaw jest więc to, że

SZTYWNE NAWYKI

Pracownicy to spostrzegą i podsumowują w sformułowaniu: „Nasz stary ma taki zwyczaj, że zawsze najpierw przychodzi do nas, a potem idzie do sie­bie.” Nawyki są sztywne, stosunkowo odporne na zmiany oddziaływań sy­tuacyjnych; funkcjonują więc na zasadzie określonych algorytmów za­chowania. Natomiast

PLASTYCZNOŚĆ POSTAW

Kierownik może się np. złościć na pracowników, karać ich, nagradzać, wymagać określonego sposobu postępowania oraz pozwalać im samodzielnie decydować w pewnych sytuacjach — a wszyst­kie te różnorodne działania mogą wypływać z jego postawy wobec pod­władnych, której jedną z zasad jest